Stiranên Ruhanî

1 Ey rastno, bi Xudan şa bin! Şikirkirin bi rastan dikeve.

2 Çengê lêxin spasî bidin Xudan, bi santûra deh têl jê re bêjin îlahiyan.

3 Ji wî re îlahiyek nû bêjin, bi dengekî bilind û xweş bêjin.

4 Çimkî ripîrast e gotina Xudan, bi dilsozî dike ew her karan.  Zebûra 33, 1-4Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.